Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Davamlı Tibbi Təhsil

 

Sual-cavab

 

1. Davamlı tibbi təhsilin məqsədi nədir?

Davamlı tibbi təhsilin məqsədi praktik tibb fəaliyyəti ilə məşğul olan həkimlərin bilik, bacarıq və peşəkar vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi yolu ilə əhaliyə keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilməsini təmin etməkdir. 

 

2. Davamlı tibbi təhsillə hansı müddətdə məşğul olmaq lazımdır?

Davamlı tibbi təhsil ali tibb təhsilini təsdiq edən sənədin verildiyi gündən başlayır və  həkimin peşəkar fəaliyyəti dövrü davam edir. 

 

3. Davamlı tibbi təhsilin zəruri miqdarı necə hesablanır?

Davamlı tibbi təhsilin zəruri miqdarının hesablanması davamlı tibbi təhsilin kreditləri vasitəsilə həyata keçirilir. 

 

4. Keçid dövrü nə deməkdir?

Keçid dövrü dedikdə, “Davamlı tibbi təhsil üzrə elmi və tədris tədbirlərinin akkreditasiyası Qaydaları” qüvvəyə mindikdən sonrakl 5 il nəzərdə tutulur.

 

5. Həkim keçid dövründə nə qədər davamlı tibbi təhsil krediti toplamalıdır?

Keçid dövründə həkimin sertifikasiyaya buraxılması üçün sertifikasiyaya qədər qalan hər il  üzrə minimum 48 kredit toplaması mütləqdir.

 

6. Həkim keçid dövründən sonra nə qədər davamlı tibbi təhsil krediti toplamalıdır?

Keçid dövründən sonra sertifikasiya dövrü ərzində həkim hər il orta hesabla 48 kredit olmaqla minimum 240 kredit toplamalıdır. Həkim sertifikasiya dövrünün ilk 4 ili ərzində 240 və daha artıq kredit topladıqda, sertifikasiya dövrünün son ili ərzində illik orta kreditlərin azı 50%-ni (24 kredit)  toplamalıdır. Cari ildə kreditlərin ümumi miqdarı 48 kreditdən çoxdursa, onların artıq miqdarı (24 kreditdən çox olmamaqla) cari ildən əvvəlki və ya sonrakı illərdə toplanan orta illik kreditin çatmayan miqdarına əlavə edilir.

 

7. Davamlı tibbi təhsil ilə sertifikasiya arasında hansı əlaqə var?

Sertifikasiya dövründə davamlı tibbi təhsilin minimal zəruri miqdarının toplanması həkimin sertifikasiya prosesinə buraxılması üçün mütləq şərtdir.

 

8. Həkim davamlı tibbi təhsilini necə həyata keçirə bilər? 

Həkim davamlı tibbi təhsilini təkmilləşdirmə kursları və toplanma sistemi metodlarından birgə yaxud ayrılıqda istifadə etməklə həyata keçirməlidir.  

 

9. Təkmilləşdirmə kursları harada və necə keçirilir?

Təkmilləşdirmə kursları Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu tərəfindən əyani və  distant formada keçirilir. Təkmilləşdirmə kurslarının müddəti keçid dövrü istisna olmaqla 1-2 həftə təşkil edir.

 

10. Toplanma sistemi metodu ilə davamlı tibbi təhsil kreditlərinin toplanması necə həyata keçirilir?

Toplanma sistemi metodu ilə davamlı tibbi təhsil üzrə kredit vahidlərinin yığılması aşağıdakı fəaliyyətlər vasitəsilə həyata keçirilir:

 •  akkreditə olunmuş tədris və ya elmi tədbirlərdə iştirak;
 •  elmi fəaliyyət;
 •  pedaqoji fəaliyyət;
 •  müstəqil fəaliyyət. 

  

11. Tədris və elmi tədbirlərə nə aiddir?

Ölkədə və ya beynəlxalq səviyyədə davamlı tibbi təhsil üzrə akkreditə olunmuş konqres, konfrans, simpozium, seminar, treninq və s. elmi və tədris tədbirlər aiddir.

 

12. Elmi fəaliyyətə nə aiddir?

Elmi fəaliyyətə aşağıdakılar aiddir:

 • ixtisas üzrə fəlsəfə doktoru və ya tibb elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi ilə əlaqədar elmi fəaliyyət (dissertasiya işinin tamamlanması və müvafiq elmi dərəcənin müdafiəsi);
 • beynəlxalq resenziyalı və ya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən qəbul edilmiş jurnallarda, elmi məcmuələrdə, elmi dövri mətbuatda, elmi tədbirlərin nəşrində, qeydiyyatdan keçmiş elmi elektron nəşrlərdə nəticələri dərc olunmuş ixtisas üzrə digər elmi fəaliyyət;
 • tibbi yardım göstərilməsinin, diaqnostikanın, müalicənin, tibbi texnologiya, yaxud texnikanın yeni metodlarının işlənib hazırlanması.

 

13. Pedaqoji fəaliyyətə nə aiddir?

Pedaqoji fəaliyyətə aşağıdakılar aiddir:

 • ixtisas üzrə milli rəhbərliyin, dərsliyin, tədris və metodik vəsaitlərin, monoqrafiyanın, metodik tövsiyələrin, təhsil proqramlarının (kurikulumların) hazırlanması;
 • tibb təhsili və ixtisas üzrə həkimləri təkmilləşdirmə proqramları çərçivəsində dərs verilməsi;
 • rezidentin (rezidentlərin) işinin kurasiyası; 
 • ali baza tibb təhsili alan tələbələrin yay təcrübələrinin kurasiyası;
 • ölkədə, xarici və ya beynəlxalq səviyyədə akkreditə olunmuş davamlı tibbi təhsil proqramları çərçivəsində ixtisas üzrə seminarların, treninqlərin aparılması və digər tədris fəaliyyətinin həyata keçirilməsi.

 

14. Müstəqil fəaliyyətə nə aiddir?

Müstəqil fəaliyyətə aşağıdakılar aiddir:

 • ixtisas üzrə elmi məqalələrin  və tibbi ədəbiyyatın mütaliəsi;
 • ixtisas üzrə audiovizual dinləmələr;
 • yeni diaqnostika və müalicə metodlarını, tibb texnologiyaları və texnikasını mənimsəmək məqsədi ilə ölkədə və ya xaricdə yerləşən tibb müəssisələrində ixtisas üzrə  təcrübə keçmək.

 

15. Davamlı tibbi təhsil üzrə ayrı-ayrı fəaliyyətlərin kredit miqdarı nə qədərdir?

Təkmilləşdirmə kurslarının və toplanma sisteminə daxil olan tədbirlərin kredit ekvivalenti və həmin kreditlərin təsdiqlənməsi üçün tələb olunan sənədlər “Davamlı tibbi təhsil üzrə elmi və tədris tədbirlərinin akkreditasiyası Qaydaları”nın 1 nömrəli əlavəsində verilmişdir.

 

16. Həkim davamlı tibbi təhsil ilə bağlı hansı sənədləşməni aparmalıdır?

Davamlı tibbi təhsil ilə bağlı tərtib olunan sənədlər aşağıdakılardır: 

 •  həkimin fərdi peşəkar inkişaf planı;
 •  peşəkar inkişafın illik hesabatı.

 

Həkimin fərdi peşəkar inkişaf planı və peşəkar inkişafın illik hesabatı səhiyyə müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən təsdiq olunur. Bu sənədlərin tərtibi və təsdiqi elektron məlumat sistemi vasitəsilə həyata keçirilir.

 

17. Kreditlərin hesablanması kim tərəfindən həyata keçirilir?

Kreditlərin hesablanması aşağıdakı qaydada həyata keçirilir: 

 • sertifikasiya dövrü ərzində toplanmış kreditlərin hesablanması həkim tərəfindən müstəqil həyata keçirilir və nazirlik tərəfindən təsdiqlənmiş formaya uyğun tərtib olunmuş sertifikasiya dövrü ərzində fərdi peşəkar inkişafın illik hesabatında əks etdirilir;
 • fərdi peşəkar inkişafın illik hesabatı həkimin işlədiyi müəssisənin rəhbəri tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra kreditlər ilkin olaraq hesaba alınmış sayılır;
 • sertifikasiya dövrü ərzində toplanmış kredit vahidlərinin yekun hesablanması və təsdiqi isə mərkəzləşmiş qaydada nazirliyin Sertifikasiya Şurası tərəfindən  həyata keçirilir.

 

18. Davamlı tibbi təhsil üzrə tədris və elmi tədbirlərin akkreditasiyası nə deməkdir və hansı qurum tərəfindən həyata keçirilir?

Tədbirlərin akkreditasiyası − onların “Davamlı tibbi təhsil üzrə elmi və tədris tədbirlərinin akkreditasiyası Qaydaları”nda müəyyən edilmiş meyarlara uyğunluğunun müəyyən edilməsi və bu tədbirlərin müvafiq kredit sayı ilə təmin edilməsindən ibarət olub, Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tibbi Şurası tərəfindən həyata keçirliir.

 

19. Təşkilat və müəssisələr tədbirlərin akkreditasiyası üçün necə müraciət etməlidirlər?

Akkreditasiya üçün müraciətlər Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsinin “Davamlı tibbi təhsil” bölməsinin müvafiq keçidi (“Davamlı tibbi təhsil tədbirlərinin akkreditasiyası üçün müraciət”) vasitəsi ilə qəbul edilir.   

 

 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2013..