Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Stasionar tibb müəssisələrində müalicə olunan xəstələrin dərman preparatlarının siyahısı

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin "01" dekabr 2005-ci il tarixli 141№-li əmri ilə (əlavələr: "02" oktyabr 2008-ci il tarixli 132№-li və "17" mart 2011-ci il tarixli 35№-li əmrləri) təsdiq edilmişdir.

 

Preparatın adı
01 Aktivləşdirilmiş kömür tab.
02 Aktoveqin
03 Albumin məhlul
04 Albusid
05 Aminazin tab., amp.
06 Aminokarpon turşusu məhlul
07 Amiodaron tab, amp
08 Amitriptilin tab, amp
09 Aprotinin (inyeksiya üçün toz)
10 Aspirin tab.
11 Atropin-sulfat amp.
12 Azaleptin tab.
13 Azot oksidi (inhalyasiya üçün)
14 Baralgin tab., amp.
15 Benzilpenisillin (və ya Ampisillin, Qentamisin,Streptomisin, Kanamisin)
16 Benzobarbital tab.
17 Deksametazon tab., amp.
18 Diazepam tab., amp. (və ya Relanium, Seduksen)
19 Dibazol tab., amp.
20 Diklofenak tab, amp.
21 Dimedrol tab., amp. (və ya Suprastin, Taveqil)
22 Diqoksin amp.
23 Disol məhlul (və ya Trisol, Asesol)
24 Droperidol amp.
25 Enalapril tab.
26 Enoksaparin natrium amp.
27 Epinefrin (adrenalin) amp.
28 Essensiale N amp, kaps
29 Etambutol tab.
30 Etamzilat amp.
31 Eufillin tab., amp. (və ya Diafillin)
32 Fenilefrin amp.
33 Fenozepam tab.
34 Fentanil
35 Festal tab. (və ya Panzinorm, Diqestal)
36 Flufenazin amp.
37 Flukonazol kaps.
38 Furosemid tab., amp (Laziks)
39 Haloperidol tab., amp.
40 Halotan
41 Hemodez məhlul
42 İmodium
43 İnfezol 40 məhlul
44 İnsulin amp.
45 İzofluran (inhalyasiya üçün)
46 İzoniazid tab.
47 Kalium xlor amp.
48 Kalsium xlor amp.
49 Kamfora amp.
50 Karbamazepin tab.
51 Kavinton
52 Ketamin (və ya Kallipsol)
53 Kofein-benzoat amp.
54 Kokarboksilaza (Liofilizə olunmuş toz)
55 Kordiamin damcı, amp.
56 Korvalol damcı (valokardin)
57 Levodopa + kardidopa tab.
58 Levomepromazin tab, amp
59 Lidokain amp. (və ya Novokain)
60 Mannit
61 Maqnezium sulfat
62 Metoprolol tab.
63 Metronidazol tab, flakon
64 Morfin hidroxlorid (və ya promedol)
65 Mukaltin
66 Nandrolon amp.
67 Natrium hidrokarbonat amp.
68 Natrium Xlorid məhlul
69 Nistatin tab.
70 Nitroqliserin tab. (və ya Nitronq)
71 Noşpa tab., amp. (Spazmolqon)
72 Oksitosin amp.
73 Omeprozol kaps.
74 Omnopon amp.
75 Pananqin tab., amp.
76 Papaverin amp.
77 Perisiazin kaps, maye
78 Pilokarpin damcı
79 Pipekuronium bromid flak
80 Pirasetam kaps, amp.
81 Pirazinamid tab.
82 Platifillin amp.
83 Poliqlükin məhlul
84 Prednizalon tab., amp.
85 Propofol flakon
86 Protionamid tab.
87 Prozerin amp.
88 Qeparin amp.
89 Qlükoza məhlul, amp.
90 QOMK amp.
91 Ranitidin tab.
92 Reopoliqlükin məhlul
93 Riboksin tab., amp.
94 Rifampisin tab, kaps.
95 Ringer laktat məhlul
96 Risperidon tab.
97 Salbutamol (aerozol)
98 Seftriakson flakon
99 Serukal
100 Siprofloksasin flakon
101 Strofantin amp. (və ya Korqlükon)
102 Suksametonium amp, flakon.
103 Sulfokamfokain amp.
104 Sulfometoksazol + trimetoprim tab, suspenziya.
105 Sulpirid tab, amp.
106 Tiopental amp.
107 Tioridazin tab.
108 Topimarat tab, kaps.
109 Tramadol amp, kaps.
110 Trifluoperazin tab, amp.
111 Triheksifenidil tab.
112 Validol tab.
113 Valproy turşusu + valproat natrium tab.
114 Verapamil tab, amp.
115 Veroşpiron
116 Vikasol
117 Vitaminlər tab, amp.                                                                                

 

 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->