SAĞLAM HƏYATIN RİTMİNİ SAĞLAM RADİO İLƏ TUT!

Завотделением НИИ акушерства и гинекологии Минздрава Зинят Мурадова: Беременность – это естественное физиологическое состояние для женщины

- Зинят ханым, какие осложнения могут возникнуть во время беременности?

- Прежде всего хочу отметить, что беременность - это естественное физиологическое состояние для женщины. Однако в течении беременности могут возникнуть некоторые осложнения, которые представляют серьезную угрозу для здоровья матери и плода. К ним относятся кровотечения при беременности, риск преждевременных родов, артериальная гипертензия, экстрагенитальные патологии – заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, эндокринной системы.

- Как может гипертензия повлиять на плод?

- Гипертензивные расстройства являются одним из осложнений, возникающих во время беременности. Под гипертоническими состояниями при беременности понимают хроническую артериальную гипертензию (АД), которая возникла до зачатия, и высокое АД после 20-й недели беременности, т.е. гестационную гипертензию, а также преэклампсию и эклампсию, представляющие наибольшую опасность для жизни матери и плода. Хроническая гипертензия – это состояние, вызванное заболеваниями некоторых органов у женщин. Если повышение артериального давления начинается после 20-й недели беременности, эту патологию рассматривают как осложнение беременности. В целом у беременных женщин частота преэклампсии составляет 5-7%. Преэклампсия вызывает полиорганную недостаточность и повреждает почки, печень, головной мозг, свертывающую систему крови. В то же время при преэклампсии плод не получает достаточно кислорода и питательных веществ для роста, и может возникнуть задержка внутриутробного развития.
Эклампсия является тяжелой формой преэклампсии и проявляется симптомами поражения головного мозга.

- Доктор, какие бывают группы риска при беременности?

- Несмотря на то, что в мире проведено большое количество научно-исследовательских работ в этом направлении, однако окончательной теории, объясняющей причину гипертонических расстройств при беременности, пока не существует.
Однако есть ряд факторов риска, своевременное выявление которых и проведение необходимых профилактических мероприятий позволяют предотвратить эти осложнения. К таким факторам риска относятся женщины с преэклампсией в анамнезе, беременные женщины в возрасте до 18 и старше 35 лет, страдающие ожирением, имеющие преэклампсию у близких родственников, многоплодная беременность, некоторые экстрагенитальные патологии (заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, артериальная гипертензия, сахарный диабет).

- У какой группы беременных частота преждевременных родов выше?

- По факторам риска беременные женщины с преждевременными родами делятся на четыре основные группы. Во-первых, это социальный фактор. К этому фактору относятся беременные в возрасте до 18 и старше 35 лет, с низкими росто-весовыми показателями и индексом массы тела (выраженный дефицит массы тела), вредными привычками и др. К факторам, относящимся к женщинам с акушерской патологией, относятся такие случаи, как преэклампсия, преждевременное созревание плаценты, преждевременное излитие околоплодных вод, многоплодная беременность. Выделяют группу женщин с экстрагенитальной патологией, к которым относятся патологии сердечно-сосудистой, дыхательной и мочевыделительной систем, а также беременных с патологиями, обусловленными эндокринологическими проблемами. Последний анатомический фактор относится к беременным с такими патологиями, как цервикальная недостаточность, двурогая, седловидная матка, истмико-цервикальная недостаточность.

- На что следует обратить внимание будущим мамам, чтобы беременность протекала нормально?

- Единственный способ предотвратить осложнения, которые могут возникнуть во время беременности, это находиться под тщательным наблюдением врача в антенатальный период. Женщинам, планирующим беременность и беременным женщинам, следует обратиться в женскую консультацию по месту жительства с первых дней зачатия. Поскольку в этом случае группы риска назначает врач, проводятся необходимые профилактические мероприятия.
Если подверженная риску преждевременных родов женщина своевременно обратится к врачу, то можно вовремя предотвратить подобные осложнения.

Подать заявку онлайн

Форма заявки

Müraciətinizi yazmazdan əvvəl nəzərdə tutulmuş formanın düzgün doldurulması vacibdir

  • Müraciət aydın yazılmalıdır
  • Müraciət edərkən etik qaydaları gözlənilməlidir
  • Elektron müraciətin mətni 1500 işarədən çox olmamalıdır
  • Məktub göndərmək üçün aşağıdakı formanı doldurun. - (* - vacib sahələr)

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.