SAĞLAM HƏYATIN RİTMİNİ SAĞLAM RADİO İLƏ TUT!

В рамках «Узбекистано-азербайджанской декады здравоохранения», приуроченной к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, врачи-специалисты Министерства здравоохранения Азербайджана совместно с узбекскими коллегами проводят хирургические операции

В Ташкенте при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при совместной организации министерств здравоохранения Узбекистана и Азербайджана продолжается «Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения», приуроченная к 100-летию со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

В рамках Декады 14 высококвалифицированных врачей-специалистов Министерства здравоохранения Азербайджана и других медицинских учреждений республики совместно со своими коллегами из Узбекистана проводят медицинские обследования населению, а также различные хирургические операции с использованием современного медицинского оборудования.
Медицинские услуги осуществляются в различных регионах Узбекистана. На ряду со столицей, совместные операции проводятся в Самаркандской, Хорезмской, Бухарской, Навоийской и других областях Узбекистана.
Хирургических операции проводятся по направлениям неонатальная малоинвазивная хирургия, детская хирургия, трансплантология, малоинвазивная лапароскопическая и гистероскопическая хирургия, травматология и ортопедия, онкология, офтальмология, а также сложные рекострутивные операции. Следует отметить, что, в Ташкенте, в Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях были успешно завершены операции по детской хирургии и трансплантологии.

Офтальмологические процедуры и операции по микрохирургии глаза были проведены в Сырдарьинской и Бухарской областях, травматологические и ортопедические операции - в Самаркандской, Бухарской и Навоийской областях.

Онкологические и радиологические операции были проведены в Наманганской и Хорезмской областях.

Также были успешно завершены тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, тотальное эндопротезирование коленного сустава, трансплантация почки, сколиозная деформация и другие сложные операции.

«Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения» широко освящается крупными медиаресурсами Узбекистана.

В рамках декады здравоохранения, которая продолжится до 11 октября, планируется провести свыше 100 совместных хирургических операций.
Этот проект выведет сотрудничество в сфере здравоохранения, между двумя братскими странами, на качественно новый уровень.
Совместная работа создаст возможность развивать обмен практическим медицинским опытом.
Хирургические операции, осуществляемые в рамках «Узбекистано-азербайджанской декады здравоохранения», - эта новая страница успешного сотрудничества в сфере здравоохранения.
Подобные мероприятия вносят важный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими странами.

Подать заявку онлайн

Форма заявки

Müraciətinizi yazmazdan əvvəl nəzərdə tutulmuş formanın düzgün doldurulması vacibdir

  • Müraciət aydın yazılmalıdır
  • Müraciət edərkən etik qaydaları gözlənilməlidir
  • Elektron müraciətin mətni 1500 işarədən çox olmamalıdır
  • Məktub göndərmək üçün aşağıdakı formanı doldurun. - (* - vacib sahələr)

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.