SAĞLAM HƏYATIN RİTMİNİ SAĞLAM RADİO İLƏ TUT!

В Минздраве Азербайджана состоялась встреча с главой представительства ВОЗ в нашей стране

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с главой представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в нашей стране Ханде Харманджи.

В своей вступительной речи министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна придает большое значение развитию отношений со Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, за прошедшие 30 лет проделана значительная работа в контексте взаимного сотрудничества, были успешно реализованы ряд региональных проектов.

Министр также отметил, что укрепление первичной медико-санитарной помощи составляет основу всеобщего медицинского обслуживания. Была подчеркнута важность привлечения медицинских работников, особенно медсестер, к интенсивному обучению для развития данной службы. С этой целью по инициативе Министерства здравоохранения в следующем году Всемирной организацией здравоохранения в Сумгайыте будет создан Учебно-симуляционный центр. Основной целью создания Симуляционного центра является повышение уровня компетентности медицинских кадров, а также подготовка местных специалистов в этой сфере.

Указав на многолетний опыт экспертов ВОЗ в области общественного здравоохранения, Теймур Мусаев подчеркнул важность реализации совместных проектов и возможность обмена опытом со специалистами Азербайджанского медицинского университета и медицинских колледжей при Министерстве здравоохранения.

В свою очередь, глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи выразила надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества. Было отмечено, что за последние годы в Азербайджане были предприняты важные усилия по преобразованию системы здравоохранения с целью его укрепления и достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Подчеркнув многолетнее тесное сотрудничество Азербайджана со Всемирной организацией здравоохранения, Ханде Харманджи выразила готовность ВОЗ всячески содействовать укреплению первичной медико-санитарной помощи.

Участвующий во встрече медицинский эксперт представительства Всемирной организации здравоохранения в нашей стране Халил Ибрагим отметил, что в Баку проходит «Симпозиум по укреплению сестринского и акушерского дела в Азербайджане», организованный Всемирной организацией здравоохранения в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и другими медицинскими структурами Азербайджана.

По итогам встречи стороны договорились о реализации новых совместных проектов (усовершенствование информационных систем здравоохранения; создание совместной группы готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения; сотрудничество по укреплению первичной медико-санитарной помощи; технические работы по созданию Учебно-симуляционного центра).

Подать заявку онлайн

Форма заявки

Müraciətinizi yazmazdan əvvəl nəzərdə tutulmuş formanın düzgün doldurulması vacibdir

  • Müraciət aydın yazılmalıdır
  • Müraciət edərkən etik qaydaları gözlənilməlidir
  • Elektron müraciətin mətni 1500 işarədən çox olmamalıdır
  • Məktub göndərmək üçün aşağıdakı formanı doldurun. - (* - vacib sahələr)

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.