Подробности

Приказом Минздрава № 45 от 20.06.2017 утверждены «Временные правила повышения квалификации врачей». Настоящие Правила регулируют процесс непрерывного медицинского образования врачей, занимающихся практической медицинской деятельностью, с целью обеспечения оказания населению качественных медицинских услуг.

Непрерывное медицинское образование - образовательный процесс, направленный на развитие знаний, навыков и профессиональных навыков врачей, осуществляющих практическую медицинскую деятельность, начиная с даты выдачи документа, подтверждающего высшее медицинское образование, и продолжая период профессиональной деятельности врача.

Непрерывное медицинское образование осуществляется совместно или раздельно с использованием курсов повышения квалификации и системного сбора, а расчет необходимой суммы осуществляется за счет ссуд на дополнительное медицинское образование. Курсы повышения квалификации проводятся Азербайджанским государственным институтом усовершенствования врачей имени Алиева в очной и дистанционной форме. Система сбора реализуется посредством участия врача в образовательных или научных мероприятиях по непрерывному медицинскому образованию, аккредитованных в стране или за рубежом, сбора зачетных единиц посредством научной, педагогической, а также независимой деятельности.

Первые 5 лет внедрения непрерывного медицинского образования (2018-2022 гг.) Считаются переходным периодом. Переходный период направлен на подготовку медицинского сообщества к эффективному осуществлению непрерывного медицинского образования. В течение переходного периода врач должен получить как минимум 48 кредитов на непрерывное медицинское образование через курсы повышения квалификации и (или) методы системы сбора за каждый год периода сертификации (на период 5 лет с даты выдачи свидетельства врача. ).

В период аттестации по дополнительному медицинскому образованию деятельность врача осуществляется на основании разработанного им индивидуального плана повышения квалификации на следующий отчетный год и отражаемого в годовом отчете о повышении квалификации после окончания отчетного года.

Решением Научно-Медицинского Совета Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики от 27.09.2017 № 25 утверждены «Правила аккредитации научных и образовательных мероприятий по непрерывному медицинскому образованию». «Правила аккредитации научной и образовательной деятельности по непрерывному медицинскому образованию» регулируют аккредитацию образовательных и научных мероприятий и программ непрерывного медицинского образования, проводимых учреждениями здравоохранения, научными и образовательными учреждениями, профессиональными обществами и другими учреждениями и организациями Азербайджанской Республики. Эти Правила определяют критерии аккредитации мероприятий.

Аккредитация мероприятий заключается в определении их соответствия критериям, изложенным в «Правилах аккредитации научных и образовательных мероприятий для непрерывного медицинского образования», и для предоставления этим мероприятиям соответствующего количества баллов, которое проводится Научно-медицинским центром. Совет Минздрава. Заявки на аккредитацию принимаются по соответствующей ссылке в разделе «Непрерывное медицинское образование» официального сайта Министерства здравоохранения («Заявление на аккредитацию на непрерывное медицинское образование»).

Мероприятия, проводимые в Азербайджанской Республике или за рубежом организациями ООН, организациями и предприятиями, аккредитованными при ВТО на международном уровне, напрямую или их организацией, признаются мероприятиями ВТО, аккредитованными Министерством.

Подать заявку онлайн

Форма заявки

Müraciətinizi yazmazdan əvvəl nəzərdə tutulmuş formanın düzgün doldurulması vacibdir

  • Müraciət aydın yazılmalıdır
  • Müraciət edərkən etik qaydaları gözlənilməlidir
  • Elektron müraciətin mətni 1500 işarədən çox olmamalıdır
  • Məktub göndərmək üçün aşağıdakı formanı doldurun. - (* - vacib sahələr)

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.