Вопрос и ответ

Какова цель непрерывного медицинского образования?

Целью непрерывного медицинского образования является обеспечение оказания качественных медицинских услуг населению путем развития знаний, навыков и профессиональных навыков врачей, осуществляющих практическую медицинскую деятельность.

Непрерывное медицинское образование начинается со дня выдачи документа, подтверждающего высшее медицинское образование, и продолжается период профессиональной деятельности врача.

Сколько кредитов непрерывного медицинского образования должен получить врач во время перехода?

В переходный период врач должен накопить не менее 48 кредитов непрерывного медицинского образования посредством курсов повышения квалификации и (или) методами системы накопления за каждый год аттестационного периода (периода с даты выдачи врачу аттестационного свидетельства). ).

Как рассчитываются и утверждаются кредиты?

Кредиты рассчитываются следующим образом:

- набранные в отчетном году зачетные единицы отражаются в годовом отчете индивидуального профессионального развития врача, расчет зачетных единиц осуществляется электронной системой;

- годовой отчет индивидуального повышения квалификации утверждается руководителем учреждения, в котором работает врач.

Где я могу получить информацию о сумме кредита на индивидуальную деятельность по непрерывному медицинскому образованию?

Кредитный эквивалент курсов и мероприятий повышения квалификации, включенных в систему сбора, а также документы, необходимые для утверждения этих кредитов, приведены в Приложении № 1 «Положения об аккредитации научно-образовательных мероприятий по непрерывному медицинскому образованию».

Что означает аккредитация образовательных и научных мероприятий по непрерывному медицинскому образованию и каким учреждением она осуществляется?

Аккредитация мероприятий заключается в определении их соответствия критериям, определенным в «Положении об аккредитации научно-образовательных мероприятий по непрерывному медицинскому образованию», и предоставлении этим мероприятиям соответствующего количества кредитов, и осуществляется Научно-медицинским советом Министерство здравоохранения.

Как организациям и предприятиям следует подавать заявку на аккредитацию мероприятия?

Заявки на аккредитацию принимаются по соответствующей ссылке («Заявка на аккредитацию мероприятий непрерывного медицинского образования») раздела «Непрерывное медицинское образование» официального сайта Минздрава.

Подать заявку онлайн

Форма заявки

Müraciətinizi yazmazdan əvvəl nəzərdə tutulmuş formanın düzgün doldurulması vacibdir

  • Müraciət aydın yazılmalıdır
  • Müraciət edərkən etik qaydaları gözlənilməlidir
  • Elektron müraciətin mətni 1500 işarədən çox olmamalıdır
  • Məktub göndərmək üçün aşağıdakı formanı doldurun. - (* - vacib sahələr)

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.