SAĞLAM HƏYATIN RİTMİNİ SAĞLAM RADİO İLƏ TUT!

Министр здравоохранения Азербайджана выступил на заседании Всемирного тюркского медицинского конгресса

В Стамбуле продолжает свою работу Всемирный тюркский медицинский конгресс, посвященный теме «Преобразование глобального здравоохранения в постпандемический период».

Сегодня в рамках международного мероприятия состоялась встреча министров здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Выступивший на встрече министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что международный конгресс, организованный на высоком уровне, будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между нашими странами. По его словам, впервые проводимый Всемирный тюркский медицинский конгресс является наглядным показателем того, что отношения между странами вышли на качественно новый этап развития. Помимо этого, Всемирный тюркский медицинский конгресс является ярким свидетельством стремительно растущего международного авторитета Организации тюркских государств.

Теймур Мусаев, говоря о перспективных возможностях в сфере здравоохранения в рамках Организации тюркских государств, подчеркнул, что географическое положение стран-членов ОТГ, демографические показатели, трудовые ресурсы, квалифицированная рабочая сила, объем рынка и условия для осуществления инвестиционных проектов являются важными факторами, которые следует учитывать. Было отмечено, что на первой стадии совместной деятельности основными направлениями сотрудничества можно считать создание Единого медицинского научного пространства стран-членов Организации тюркских государств, проведение совместных научных исследований, определение единых стандартов медицинского образования, обеспечение непрерывного медицинского образования: «В частности, пандемия COVID-19 наглядным образом показала, что для каждой страны стратегической задачей является полное удовлетворение своих потребностей в фармацевтической продукции и медицинском оборудовании. В связи с этим мы высоко оцениваем рассмотрение возможностей совместного производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования в рамках Организации тюркских государств», - подытожил министр здравоохранения Азербайджана.

В своих выступлениях министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, министр здравоохранения Кыргызстана Гульнара Баатырова и министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев подчеркнули, что международный конгресс призван содействовать развитию сотрудничества в сфере здравоохранения между партнерами из различных стран мира. В то же время, Всемирный тюркский медицинский конгресс открывает бесценные возможности участникам для обмена накопленным опытом и знаниями в сфере медицины.

В ходе заседания состоялись обсуждения по сотрудничеству в сфере здравоохранения; рассмотрение возможностей совместного производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования в рамках ОТГ; организация «Совместной недели здоровья» в странах-членах ОТГ; реализация совместных проектов и др.

Помимо этого, на совещании министров здравоохранения принято решение, что очередной Всемирный тюркский медицинский конгресс пройдет в Узбекистане.

На встрече был принят итоговый документ Всемирного тюркского медицинского конгресса – Совместная декларация.

В завершение были сделаны памятные фотографии.

Подать заявку онлайн

Форма заявки

Müraciətinizi yazmazdan əvvəl nəzərdə tutulmuş formanın düzgün doldurulması vacibdir

  • Müraciət aydın yazılmalıdır
  • Müraciət edərkən etik qaydaları gözlənilməlidir
  • Elektron müraciətin mətni 1500 işarədən çox olmamalıdır
  • Məktub göndərmək üçün aşağıdakı formanı doldurun. - (* - vacib sahələr)

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.

Analitik Ekspertiza Mərkəzi respublikamıza daxil olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı, dərman vasitələrinin idxalına icazənin verilməsi, aptek şəbəkəsində dərman vasitələri dövriyyəsinin və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan aptek və digər tibb müəssisələrinin fəaliyyətlərinə nəzarət edilməsi funksiyasını daşıyır. Həmçinin əhali ilə əlaqə yaradaraq dərman vasitələrindən istifadə zamanı rast gəlinən arzuolunmaz təsirlər haqqıında məlumat toplyaraq vətəndaşların səhhətinə zərər yetirə biləcək səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir.